Zmiany klimatu, kwestie środowiskowe i zrównoważony rozwój to tematy o dużym znaczeniu we współczesnym świecie. Zatrzymując globalne ocieplenie i łagodząc jego skutki, Europa ma nadzieję, że do 2050 r. stanie się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu.

Wraz z najnowszą europejską polityką rozwoju, a mianowicie Zielonym Ładem, istnieje wielkie oczekiwanie i ruch w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i biogospodarki.

Jednocześnie działania przedsiębiorstw mają ogromny wpływ na życie obywateli w UE inacałym świecie, a obywatele UE oczekują od przedsiębiorstw świadomości ich pozytywnych i negatywnych skutków dla społeczeństwa i środowiska. W związku z tym firmy sązobowiązane do minimalizowania wszelkich negatywnych konsekwencji, jakie mogą powodować, a obowiązek ten jest powszechnie znany jako społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR).

Od dziesięcioleci działaniami CSR zajmuje się coraz więcej dużych podmiotów, jednak dopiero w ostatnich latach uwaga społeczna i działania rządu na rzecz promocji CSR zaczęły koncentrować się na licznej grupie małych i średnich przedsiębiorstw. Rosnąca wiedza o zmianach klimatycznych i ich przyczynach wymaga od firm rozważenia wpływu na środowisko w całym łańcuchu wartości, podczas gdy Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i przyjęcie Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (SDGs) w 2015 r. wytyczają obecnie światowe podejście do zrównoważonego rozwoju.

Korzyści płynące z projektu Green Minds będą następujące:

• Promowanie istotnego znaczenia korporacyjnej świadomości i praktyk środowiskowych oraz adaptacji odpowiednich działań CSR przez instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego (VETs).

• Adresowanie i mapowanie aktualnych potrzeb i wymagań instytucji VET, dotyczących ich środowiskowych działań CSR.

• Zapewnienie instytucjom VET dostępu do istotnych narzędzi CSR i informacji wspierających ich działalność.

• Stworzenie Zielonej Księgi CSR dla instytucji VET, szczegółowego przewodnika krok po kroku, zapewniającego wgląd w najlepsze środowiskowe strategie CSR, skierowane do VET.

Zapewnienie naszym grupom docelowym odpowiednich ram i metodologii komunikacji dla praktyk adaptacyjnych CSR.

• Pomoc instytucji VET w badaniu zagadnień w nowej perspektywie i wspieranie ich w podejmowaniu pro-ekologicznych inicjatyw.

• Zwiększenie możliwości zielonego biznesu wśród sektora VET poprzez sieciowanie instytucji poprzez platformę internetową.

• Ułatwianie wymiany wiedzy i świadomości ekologicznej wśród kadry i instytucji VET.
Program treści szkoleniowych CSR 

https://www.calameo.com/read/00739019461548a426f6d


Raport z badań CSR Desk

https://www.calameo.com/read/007390194b7bf57d3d446


Raport z ankiety CSR online

https://issuu.com/carlosmaldone/docs/greenminds_csr_online_survey_summary_report_in_eng


Program treści szkoleniowych CSR 

https://www.calameo.com/read/00739019461548a426f6d


Raport z badań CSR 

https://www.calameo.com/read/007390194b7bf57d3d446


Instrukcja obsługi w języku angielskim

https://www.calameo.com/read/007390194bbab274c1387


Instrukcja obsługi w języku polskim

https://www.calameo.com/read/007390194c8b4371605bb


Instrukcja obsługi w języku włoskim

https://www.calameo.com/read/0073901946eeab4330144


Wszystkie produkty można znaleźć tutaj: 

https://www.calameo.com/search#search-greenminds/books